Logicode - Referinte

Vă oferim soluţii care subscriu categoriei Supply Chain Management (SCM). Folosind tehnologia informaţiei dezvoltăm aplicaţii şi soluţii care automatizează procesele şi activităţile companiilor care operează în lanţul de aprovizionare-desfacere (producători de materii prime şi de produse finite, furnizori, transportatori, distribuitori, retaileri, şamd.). Utilitatea acestor soluţii este că oferă fiecărei companii implicate acces la cele mai noi şi corecte informaţii de trasabilitate care privesc mişcarea bunurilor atât în cadrul proceselor din interiorul companiei, cât şi pe fluxul producţie-distribuţie-vânzare.

Nevoia de integrare a proceselor cheie de business, de la utilizatorul final al unui produs până la furnizorul de materii prime reprezintă esenţa conceptului de Supply Chain Management. Procesele cheie se referă la: managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, managementul cererii, procesarea comenzilor, urmărirea producţiei, desfacerea produselor, managementul retururilor.

Eficienţa de ansamblu a lanţului de distribuţie se traduce într-un circuit al mişcării bunurilor, între momentul producerii lor şi momentul consumului, realizat în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri.


Aplicaţii pe verticale:
Soluţii la cheie:

Producători de bunuri de larg consum


Producătorii de bunuri de larg consum se confruntă cu rate de profit tot mai scăzute, pe fondul creşterii aşteptărilor din partea distribuitorilor, retailerilor şi consumatorilor cu privire la calitate. Livrarea la timp, către destinatarul corect a devenit un element crucial în menţinerea nivelului de satisfacţie a consumatorilor. Toate aceste cerinţe noi necesită abordări noi, mult mai eficiente şi mai corecte, în ceea ce priveşte controlul şi gestiunea produselor în parcursul lor pe lanţul de aprovizionare-desfacere.

Soluţiile Logicode de culegere automată a datelor și de etichetare cu coduri de bare şi prin tehnologia RFID vă ajută să gestionaţi mai bine livrările, să controlaţi şi chiar să reduceţi costurile legate de stocuri şi de inventarierea lor. Datele culese cu ajutorul terminalelor mobile sunt transmise în timp real către aplicaţia de tip WMS (Warehouse Management System) sau direct către sistemul ERP, pentru a vă oferi în orice moment imaginea completă asupra stocurilor şi asupra operaţiunilor din depozit sau din producţie (aplicaţii de vizibilitate în tranzit). Şi operatorii din teren au la dispoziţie soluţii mobile de culegere, procesare şi transmitere a informaţiilor, care îi ajută să maximizeze oportunităţile de vânzare chiar la sediul clientului (soluţii de Direct Store Delivery sau DSD) sau să optimizeze activităţile de service în teren (soluţii de Field Service).

Utilizarea terminalelor mobile pe care rulează aplicaţii specifice de DSD uşurează considerabil operaţiunile de distribuţie directă, elimină erorile de facturare şi contribuie la creşterea vânzărilor prin mai buna corelare a nivelului stocurilor cu cererea, deoarece datele transmise de operatorii din teren sunt prelucrate şi analizate în timp real.


Aplicaţiile implementate în companiile producătoare de bunuri de larg consum vizează cu precădere următoarele procese: etichetarea produselor, ambalajelor și cutiilor, urmărirea producţiei şi controlul calităţii, recepţia, inventarierea, livrarea şi alte operaţiuni în depozit, service-ul în teren, livrarea directă şi mercantizarea mărfurilor (DSD).


<