Logicode - Referinte

Vă oferim soluţii care subscriu categoriei Supply Chain Management (SCM). Folosind tehnologia informaţiei dezvoltăm aplicaţii şi soluţii care automatizează procesele şi activităţile companiilor care operează în lanţul de aprovizionare-desfacere (producători de materii prime şi de produse finite, furnizori, transportatori, distribuitori, retaileri, şamd.). Utilitatea acestor soluţii este că oferă fiecărei companii implicate acces la cele mai noi şi corecte informaţii de trasabilitate care privesc mişcarea bunurilor atât în cadrul proceselor din interiorul companiei, cât şi pe fluxul producţie-distribuţie-vânzare.

Nevoia de integrare a proceselor cheie de business, de la utilizatorul final al unui produs până la furnizorul de materii prime reprezintă esenţa conceptului de Supply Chain Management. Procesele cheie se referă la: managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, managementul cererii, procesarea comenzilor, urmărirea producţiei, desfacerea produselor, managementul retururilor.

Eficienţa de ansamblu a lanţului de distribuţie se traduce într-un circuit al mişcării bunurilor, între momentul producerii lor şi momentul consumului, realizat în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri.


Aplicaţii pe verticale:
Soluţii la cheie:

Retail


Provocările segmentului retail sunt tot mai numeroase şi reflectă efortul companiilor de a-şi reduce costurile, în condiţiile unor margini tot mai mici, de a găsi noi mijloace, mai ieftine şi mai eficiente, de realizare a inventarului şi de gestionare a informaţiilor şi a produselor de la furnizor până la punctul de vânzare. Din aceste motive, adoptarea celor mai noi şi performante tehnologii a devenit un mijloc de accelerare a ROI-ului (Return On Investment) şi de reducere a costurilor operaţionale.

Soluţiile Logicode furnizează performanţa şi funcţionalităţile necesare îmbunătăţirii operaţiunilor de retail, managementului stocurilor şi serviciilor de customer-service. Familia de echipamente robuste (terminale mobile şi sisteme RFID) contribuie la atingerea unor noi nivele de performanţă de-a lungul lanţului de distribuţie. Avantajul major al tehnologiei RFID, faţă de alte metode de culegere automată a datelor este că permite recunoaşterea/citirea simultană a mai multor produse odată, indiferent de plasarea etichetei pe ambalaj. Aceasta înseamnă că sistemele bazate pe RFID pot fi automatizate pe scară largă, eliminând aproape total nevoia scanării manuale.

Aplicaţiile implementate în magazinele de retail vizează cu precădere următoarele procese: etichetare, vizibilitate în tranzit, recepţie, inventariere, livrare şi alte operaţiuni în depozit, service în teren, livrare directă, operaţiuni în magazin, gestiunea retururilor, transferul între magazine.