Logicode - Referinte

Am dezvoltat un portofoliu complet de servicii integrate pentru ca beneficiarii soluţiilor Logicode de identificare şi culegere automată a datelor să le poată exploata cu maximum de rezultate şi minimum de riscuri. Soluţiile marca Logicode vor fi implementate în funcţie de cerinţele afacerii Dumneavoastră, de bugetul şi de mediul IT de care dispuneţi. Echipa Logicode va lucra împreună cu Dumneavoastră pentru a determina cu exactitate funcţionalităţile necesare în atingerea obiectivelor, urmând să vă recomande soluţia completă (Hardware & Software & Servicii) la un TCO (Total Cost of Ownership) minim.

Categoriile de servicii pe care vi le oferim acoperă toate etapele de implementare a soluţiei, de la analiza cerinţelor şi designul aplicaţiei, la configurarea soluţiei, punerea în funcţiune şi trainingul utilizatorilor. Prin serviciile de suport post-implementare asigurăm mentenanţa soluţiei şi service pentru echipamentele furnizate, pe toată durata de viaţă a acestora.

Experienţa de peste 20 ani în tehnologia codurilor de bare, RFID şi în soluţiile de comunicaţie ne recomandă drept un partener de încredere, iar know-how-ul specialiştilor din echipa Logicode ne-a permis să structurăm serviciile oferite în categorii bine definite, orientate după necesităţile clientului.


Servicii profesionale:
Implementare specializată

Implementarea unor soluţii de culegere automată de date la scară largă, în locaţii multiple, poate fi un examen dificil de trecut pentru compania-client, din perspectiva resurselor şi a execuţiei proiectului. O astfel de implementare ridică întrebări de genul: îşi permite clientul să aloce resurse umane proiectului, în defavoarea proceselor critice de business? vor fi configurate corect şi livrate la timp dispozitivele mobile, în toate locaţiile necesare? cum se vor acomoda utilizatorii cu noile echipamente şi tehnologii? cine va gestiona miile de detalii implicate de o astfel de implementare la scară largă?


Analiza soluţiei

Cerinţele clientului vor fi atent analizate în vederea configurării optime a soluţiei care urmează să fie livrată. Specialiştii Logicode din departamentele Vânzări şi Tehnic vor oferi consultanţă pentru a livra cea mai bună soluţie clientului. Aspectele supuse analizei vizează tipurile de echipamente necesare, aplicaţiile software, natura fluxului de producţie, condiţiile de mediu şi partea de conectivitate.


Integrare de sistem

În situaţia în care compania-client doreşte să integreze echipamente de pe linia de producţie cu dispozitive sau aplicaţii software specifice, echipa tehnică Logicode deţine know-how-ul şi experienţa necesare pentru a oferi serviciile de integrare de sistem. Punctul de plecare este analiza sistemului terţ (hardware, software, mecanic), efectuată cu asistenţa clientului.


Special Engineering

Serviciul de Special Engineering se referă la proiectarea de accesorii speciale pentru buna funcţionare a aplicaţiilor implementate la client. La acest serviciu se apelează când aplicaţia trebuie să funcţioneze în condiţii de mediu deosebite sau cu anumite particularităţi ale liniei de producţie.


Management de proiect

Managementul de proiect realizat de specialiştii Logicode asigură gestionarea tuturor detaliilor implementării unui proiect complex, multi-locaţie, lăsând angajaţii companiei-client să se concentreze pe realizarea activităţilor curente de business.

Implementarea unei aplicaţii de culegere de date în timp real, bazată pe tehnologii noi, duce la un spor considerabil de productivitate şi eficienţă, dar în acelaşi timp puţine companii au experienţa, resursele şi expertiza necesare implementării tehnologiei ADC. Logicode elimină aceste incertitudini prin gestionarea fiecărei etape a procesului de implementare din perspectiva clientului. Managementul de proiect realizat de noi oferă un acces centralizat la toate cerinţele clientului legate de tehnologie, logistică şi comunicaţie. Managerul de proiect este responsabil cu definirea proiectului, planificarea implementării, întocmirea documentaţiei de proiect, a obiectivelor proiectului şi a termenelor de realizare, a procedurilor de acceptare şi a altor detalii care să asigure bunul mers al proiectului.


Documentarea aplicaţiei

Acest serviciu oferă clientului ghidurile şi manualele necesare utilizatorilor pentru training şi referinţă.

Documentaţia aplicaţiei are rolul de a asigura clientul că nivelurile ridicate de productivitate obţinute în perioada de început a lucrului cu aplicaţia vor fi atinse şi după aceea.


Implementarea RFID

Etapa de implementare a unei aplicaţii bazate pe RFID este foarte importantă pentru funcţionarea cu succes a aplicaţiei respective, dată fiind complexitatea acestui gen de proiect. Pentru o implementare cu succes de RFID trebuie luate în calcul şi analizate sute de variabile – de exemplu, caracteristicile fizice ale undelor radio şi consistenţa materialelor. Chiar şi cele mai robuste şi bine construite sisteme RFID nu pot funcţiona optim într-un mediu cu anumite caracteristici decât dacă au fost corect configurate şi realizate special pentru acel mediu.


Analiza de fezabilitate

Această analiză are rolul de a evalua rapid şi fără riscuri dacă tehnologia RFID se potriveşte condiţiilor specifice de lucru de la client şi dacă poate aduce beneficiile scontate.

Acest serviciu este însoţit de garanţia de performanţă RFID de 18 luni, care asigură clientul de funcţionarea optimă a sistemului implementat.


Analiza de proces

Acest serviciu vine să ajute clienţii în luarea celor mai bune şi mai sigure decizii legate de tehnologia RFID ca suport pentru procesele de business.

Acest serviciu este însoţit de garanţia de performanţă RFID de 18 luni, care asigură clientul de funcţionarea optimă a sistemului implementat.


Analiza locaţiei

Analiza locaţiei are rolul de a confirma că specificaţiile recomandate pentru RFID pot fi realizate efectiv în mediul respectiv de lucru.

Acest serviciu este însoţit de garanţia de performanţă RFID de 18 luni, care asigură clientul de funcţionarea optimă a sistemului implementat.


Instalarea

Acest serviciu vine să asigure clientul că echipamentele RFID au fost instalate corect, conform specificaţiilor şi funcţionează cel puţin la parametrii de performanţă aşteptaţi de client.

Instalarea, care urmează după analiza locaţiei, este etapa critică deoarece pune în aplicare metodele recomandate în etapa de analiză, cu condiţia ca echipamentele să funcţioneze corect şi la performanţa prevăzută în analiza de proces. Dacă echipamentele nu ajung la performanţa aşteptată, se vor face ajustări în recomandările făcute la analizei locaţiei. Pe de altă parte, dacă echipamentele funcţionează conform aşteptărilor de performanţă, clientul ia cunoştinţă de acest lucru.

Acest serviciu este însoţit de garanţia de performanţă RFID de 18 luni, care asigură clientul de funcţionarea optimă a sistemului implementat.


Garanţia de performanţă RFID

Garanţia RFID asigură clientul că sistemul RFID implementat va funcţiona.

Această garanţie de performanţă de 18 luni este posibilă datorită faptului că implementarea sistemului RFID nu se consideră încheiată până când acesta nu funcţionează la parametrii optimi. Analiza de proces, analiza locaţiei şi instalarea reprezintă un proces alcătuit din 3 faze. După fiecare fază se primeşte confirmarea sau un feedback constructiv dacă sunt necesare ajustări, până când sistemul funcţionează corespunzător.


Instalarea pe vehicule

Pentru instalările pe vehicule (camioane şi motostivuitoare), Logicode oferă servicii profesionale de montare a echipamentelor fixe de culegere de date.


Instalarea pe camioane

Acest serviciu se referă la instalarea de dispozitive fixe de culegere automată a datelor în cabinele camioanelor şi ale utilitarelor, uşurând astfel munca şoferilor. Asigură o performanţă sporită sistemului şi beneficii cuantificate în ROI (Return On Investment).


Instalarea pe motostivuitoare

Prin montarea de cititoare/inscriptoare RFID pe motostivuitoare, utilizatorii acestora vor reduce timpul necesar procesării datelor, precum şi cheltuielile cu achiziţia şi instalarea de cititoare permanente în punctele de încărcare şi alte locuri fixe din depozit.

Acest serviciu este însoţit de garanţia de performanţă RFID de 18 luni, care asigură clientul de funcţionarea optimă a sistemului implementat.


Servicii Wireless LAN

Furnizăm echipamente Cisco pentru reţele WLAN în cadrul unor aplicaţii complexe bazate pe radiofrecvenţă, telefonie sau mai tradiţionalele sisteme WLAN.


Analiza locaţiei WLAN

Clienţii vor beneficia de experienţa specialiştilor Logicode în reţele wireless.

În analiza locaţiei WLAN se determină numărul optim, amplasarea şi configurarea punctelor de acces radio pentru a avea acoperirea prin radiofrecvenţă necesară în zonele dorite. Elementul cheie pentru buna funcţionare a echipamentelor wireless este absenţa interferenţelor undelor radio, de aceea aportul specialiştilor la instalarea echipamentelor este esenţial. Cu atât mai mult cu cât astfel de reţele wireless trebuie configurate pentru locaţii cu mai multe clădiri sau aparţinând unor zone geografice diferite (fabrici, centre de distribuţie, complexe de retail sau clădiri de birouri), unde fluxul neîntrerupt de date este vital.


Certificarea WLAN a locaţiei

Această certificare întăreşte corectitudinea concluziilor din etapa de analiză a locaţiei. Dacă o reţea existentă WLAN trebuie extinsă pentru a face faţă mai multor aplicaţii sau trebuie redesenată pentru a corespunde unor noi cerinţe, atunci vă recomandăm să apelaţi la profesionişti care să certifice instalarea, pentru a fi siguri că noua acoperire sau configuraţie suportă mai multe aplicaţii sau transferul de pachete mari de date.


Evaluarea locaţiei WLAN

Mediile wireless se transformă în timp. Chiar dacă nu aţi făcut schimbări în reţeaua wireless, schimbări minore în reţea pot să afecteze performanţa acesteia, ca de pildă noi interferenţe de unde radio.

Este importantă evaluarea securităţii reţelei wireless, pentru a preîntâmpina intruziunile datorate breşelor de securitate. Ce era considerat sigur în trecut nu mai este astăzi. Dacă reţeaua nu operează la nivelul optim de eficienţă, veţi pierde timp şi bani cu fiecare minut care trece.


Instalarea WLAN

Instalarea reţelei WLAN este efectuată cu precizie şi atenţie la detalii, pentru a îndeplini cerinţele de acoperire şi performanţă solicitate de client. Împreună cu analiza locaţiei WLAN, aceste servicii asigură clientul cu privire la performanţa reţelei.


Dezvoltarea aplicaţiilor mobile

Echipa de software Logicode furnizează servicii de dezvoltare a aplicaţiilor software.


Analiza şi designul aplicaţiei

Analiştii software din echipa Logicode vă pot asista în legătură cu designul iniţial al aplicaţiei mobile. Se va întocmi o listă a specificaţiilor, împreună cu o analiză a logicii de business, apoi se va trece la designul interfeţei grafice (GUI – Graphical User Interface).


Dezvoltarea de aplicaţii la cerere

Clienţii care au nevoie de o aplicaţie software care să se plieze pe nevoile lor specifice se pot adresa echipei de programatori Logicode. Procesul de dezvoltare software este certificat ISO 9001:2000, ceea ce crează premisele pentru calitate. Utilizăm cea mai recentă tehnologie Microsoft .NET Framework pentru a crea componente software în vederea dezvoltării de aplicaţii orientate pe obiect. Înţelegem provocările aplicaţiilor mobile, legate de alimentarea cu energie a dispozitivelor mobile, gradul de utilizare a memoriei, optimizarea bazei de date, comunicaţie şi design practic pentru interfaţa grafică. Avem experienţă solidă în tehnologia codurilor de bare, comunicaţii wireless şi RFID.


Testarea aplicaţiilor

Dezvoltarea unei aplicaţii mobile funcţionale necesită teste riguroase şi sistematice. Certificarea ISO 9001:2000 garantează că dezvoltarea software respectă proceduri clare, consistente şi calitative, pentru ca aplicaţia mobilă să satisfacă toate cerinţele clientului.


Managementul de proiect de software

Cheia dezvoltării unei aplicaţii de succes este întotdeauna un bun management de proiect. Echipa software Logicode aplică aceleaşi proceduri pentru dezvoltarea aplicaţiilor la cerere ca în cazul produselor software standard. Managementul de proiect înseamnă gestionarea resurselor şi planificarea etapelor de dezvoltare a proiectului astfel încât acesta să se încadreze în termenele şi în bugetul alocat. Managerul de proiect monitorizează constant performanţa tehnică a echipei şi compară permanent rezultatele cu planul. Tot managerul de proiect gestionează riscurile şi schimbările care apar pe parcursul proiectului astfel încât să nu se piardă echilibrul între timp, resurse şi costuri.


Consultanţă software

Experienţa de 20 ani a specialiştilor Logicode în domeniul aplicaţiilor mobile ne oferă o poziţionare unică pe piaţă. În postura de partener al unor furnizori de echipamente, lideri de piaţă pe domeniile lor, avem acces direct la resurse de dezvoltare interne şi suport care ne permit să oferim soluţii performante la probleme tehnice complexe. Aceste parteneriat ne-au dat acces de timpuriu la tehnologii de ultimă generaţie, cum este RFID-ul.

Oferim un pachet de servicii cu grade de complexitate diferite, de la servicii de asistenţă/depanare software pe probleme punctuale, la contracte de service pe mai mulţi ani.


Migrarea aplicaţiilor software

Când trebuie să migraţi aplicaţiile pe alte echipamente hardware sau sisteme de operare, vă putem ajuta. Ritmul schimbărilor tehnologice devine tot mai alert, aşa că este tot mai dificil să recuperaţi investiţia în tehnologii moderne. Noi vă ajutăm să vă protejaţi investiţia prin portarea aplicaţiilor de pe vechile platforme pe cele noi. Fie că este vorba de migrarea de la DOS la Windows Mobile, de la o versiune mai veche de Pocket PC la ultima versiune de Windows Mobile, sau de la un producător de hardware la altul, specialiştii noştri vă vor asista în găsirea celei mai bune căi pentru a face portarea.


Optimizare şi depanare

Acest serviciu a fost gândit pentru clienţii care au nevoie de asistenţă în creşterea eficienţei aplicaţiilor pe care le utilizează sau pentru a rezolva probleme tehnice dificile. Obstacolele întâlnite în procesul de dezvoltare şi apoi implementare a aplicaţiei vor fi astfel mult mai uşor depăşite. Veţi primi asistenţă în probleme ca: optimizarea bazei de date, gestionarea memoriei, optimizarea interfeţei grafice sau integrarea dispozitivelor periferice în aplicaţie.


Software RFID

Implementarea tehnologiei RFID şi integrarea ei în sistemul de aplicaţii curente ale companiei implică schimbări de infrastructură. Este nevoie de schimbări de software pentru echipamentele mobile care captează datele, le filtrează şi apoi le comunică în sistemul back-end al companiei. Echipa Logicode are experienţă în integrarea aplicaţiilor RFID în infrastructura existentă de echipamente mobile.


Asistenţă software extinsă

Serviciul de asistenţă software extinsă se adresează clienţilor care au nevoie de suport extins pe o perioadă mai mare de timp. Pentru furnizarea acestui tip de asistenţă avem specialişti dedicaţi în echipa tehnică, care vor fi la dispoziţia clientului şi vor coordona suportul software. Fiecare acord de asistenţă software extinsă este customizat pe specificul clientului şi răspunde nevoilor sale particulare.

Acest serviciu are două componente: servicii reactive (rezolvarea problemelor punctuale, repararea bug-urilor, acorduri de service) şi servicii proactive (noi funcţionalităţi, extinderea serviciilor acoperite, suport complet de sistem, documentaţie actualizată, training pe funcţionalităţile suplimentare dezvoltate, integrare de tehnologii noi, portare pe sisteme de operare sau echipamente hardware noi).


Programul Start Rapid

Acest program se adresează clienţilor care au experienţă în dezvoltarea de software, dar nu sunt familiarizaţi cu aplicaţiile software pentru echipamente mobile. Un program tipic de Start Rapid începe cu un training de 3-5 zile la client pe tema bibliotecilor de dezvoltare şi a particularităţilor dezvoltării de aplicaţii pe echipamente Intermec. Temele abordate sunt legate de managementul sursei de energie, al memoriei, al bazei de date, integrarea perifericelor, diferenţe între versiuni de sisteme de operare, comunicaţii, printare şi captare de date. Vor fi prezentate şi cele mai bune practici în dezvoltarea de aplicaţii mobile.

Un specialist Logicode vă oferă consultanţă cu privire la optimizarea logicii aplicaţiei, dezvoltarea bazei de date, a interfeţei grafice, a formatului fişierelor bazei de date sau a strategiei de comunicaţie, sau cu privire la integrarea RFID în aplicaţie.

După trainingul la sediul clientului, vor fi alocate un număr de ore în care se va oferi asistenţă telefonică, pentru soluţionarea rapidă a întrebărilor din partea echipei software a clientului.


Dezvoltarea unei soluţii existente


Extindere

Compania-client poate apela la acest serviciu atunci când constată nevoie de extindere a soluţiei existente la un număr mai mare de echipamente, specificaţiile funcţionale iniţiale ale soluţiei rămânând nemodificate. Tot ca şi extindere poate fi considerată şi interconectarea mai multor echipamente, cerinţă apărută ca urmare a creşterii numărului de echipamente.


Adaptare

Adaptarea unei soluţii existente presupune schimbări datorate modificării specificaţiilor funcţionale elaborate pe baza cerinţelor clientului. Aceste schimbări pot fi legate de modificarea unor elemente din procesul de fabricaţie a produsului (de exemplu, modificarea mesajului de tipărit pe ambalajul produsului, a numărului de marcări pe unitatea de timp, etc.).


Închirierea soluţiei

Soluţiile de etichetare, culegere de date sau mobilitate din portofoliul de soluţii standard Logicode pot fi închiriate pentru utilizare pe timp determinat de către client, pentru satisfacerea unei nevoi punctuale a acestuia, cum ar fi, de pildă, realizarea inventarului. Logicode vă pune la dispoziţie soluţia completă (echipamente, aplicaţie software), împreună cu personalul de asistenţă, pentru ca Dumneavoastră să puteţi exploata imediat soluţia. Veţi suporta doar costul închirierii pe perioada de timp specificată, toate celelalte aspecte legate de funcţionarea soluţiei fiind în grija noastră.


background