Logicode - Referinte

Vă oferim soluţii care subscriu categoriei Supply Chain Management (SCM). Folosind tehnologia informaţiei dezvoltăm aplicaţii şi soluţii care automatizează procesele şi activităţile companiilor care operează în lanţul de aprovizionare-desfacere (producători de materii prime şi de produse finite, furnizori, transportatori, distribuitori, retaileri, şamd.). Utilitatea acestor soluţii este că oferă fiecărei companii implicate acces la cele mai noi şi corecte informaţii de trasabilitate care privesc mişcarea bunurilor atât în cadrul proceselor din interiorul companiei, cât şi pe fluxul producţie-distribuţie-vânzare.

Nevoia de integrare a proceselor cheie de business, de la utilizatorul final al unui produs până la furnizorul de materii prime reprezintă esenţa conceptului de Supply Chain Management. Procesele cheie se referă la: managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, managementul cererii, procesarea comenzilor, urmărirea producţiei, desfacerea produselor, managementul retururilor.

Eficienţa de ansamblu a lanţului de distribuţie se traduce într-un circuit al mişcării bunurilor, între momentul producerii lor şi momentul consumului, realizat în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri.


Aplicaţii pe verticale:
Soluţii la cheie:

Soluţii de ADC


solutii coduri de bare ADC RFID

Soluţiile ADC (Automated Data Collection) cuprind un ansamblu de echipamente hardware şi aplicaţii software care colectează şi procesează date, în cadrul activităţilor şi operaţiunilor dintr-o companie (producţie, depozitare, vânzare, şamd.). Sistemele de culegere automată a datelor folosesc o infrastructură de echipamente variate, de la computere, terminale fixe sau mobile, terminale RFID, la diferite tipuri de scanere de coduri de bare. Soluţiile de ADC pe care vi le propunem au ca finalitate integrarea informaţiilor, pentru a beneficia la maxim de avantajele unei aplicaţii software (ERP, WMS, SFA, DSD, etc.), asigurând acesteia date primare imediate şi exacte prin utilizarea tehnologiei codurilor de bare şi/sau a tehnologiei RFID.

Tehnologia bazată pe frecvenţe radio – RFID (Radio Frequency Identification) este o tehnologie de viitor, care începe să câştige tot mai mult teren. Această tehnologie de identificare automată se bazează pe înmagazinarea şi transmiterea de date utilizând un dispozitiv de emisie-recepţie (chip sau tag RFID), care se poate ataşa sau încorpora într-un produs, cu scopul de a fi identificabil prin unde radio.

Componentele unei soluţii ADC sunt: codarea, colectarea, conectarea şi conversia datelor. Funcţia de codare este partea sistemului care asigură „ieşirile”, sub forma unei etichete care încorporează datele într-un cod de bare sau cod RFID. Funcţia de colectare este modalitatea prin care soluţia ADC asigură „intrarea” datelor necesare activităţii clientului. Funcţia de conectare reprezintă interfaţa dintre soluţia ADC şi sistemul informatic în care se doreşte transmiterea datelor. Funcţia de conversie asigură datele necesare sistemului informatic în vederea prelucrării lor. Prelucrarea datelor, ca funcţionalitate principală a unui sistem informatic, este privită ca o conversie a datelor primare în informaţii utile activităţii clientului.


Echipamente ADC

Echipamente de reţea