Logicode - Referinte

Vă oferim soluţii care subscriu categoriei Supply Chain Management (SCM). Folosind tehnologia informaţiei dezvoltăm aplicaţii şi soluţii care automatizează procesele şi activităţile companiilor care operează în lanţul de aprovizionare-desfacere (producători de materii prime şi de produse finite, furnizori, transportatori, distribuitori, retaileri, şamd.). Utilitatea acestor soluţii este că oferă fiecărei companii implicate acces la cele mai noi şi corecte informaţii de trasabilitate care privesc mişcarea bunurilor atât în cadrul proceselor din interiorul companiei, cât şi pe fluxul producţie-distribuţie-vânzare.

Nevoia de integrare a proceselor cheie de business, de la utilizatorul final al unui produs până la furnizorul de materii prime reprezintă esenţa conceptului de Supply Chain Management. Procesele cheie se referă la: managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, managementul cererii, procesarea comenzilor, urmărirea producţiei, desfacerea produselor, managementul retururilor.

Eficienţa de ansamblu a lanţului de distribuţie se traduce într-un circuit al mişcării bunurilor, între momentul producerii lor şi momentul consumului, realizat în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri.


Aplicaţii pe verticale:
Soluţii la cheie:

Soluţii de trasabilitate


solutii trasabilitate SSCC eticheta logistica

Trasabilitatea, ca şi concept, presupune interconectarea mai multor parteneri/actori între ei, atât în ceea ce priveşte fluxul de mărfuri între ei, cât şi în ceea ce priveşte fluxul de informaţii. Dacă fluxul fizic al mărfurilor urmează circuitul logic şi firesc de pe lanţul de distribuţie (de la furnizor, la producător, la distribuitor), circulaţia informaţiilor trebuie să se poată efectua în ambele sensuri. Aici intervine noţiunea de trasabilitate, care trebuie să se manifeste în tot lanţul de aprovizionare-desfacere.

Trasabilitatea este în primul rând internă, când se leagă între ele informaţiile specifice fiecărui item urmărit pe fluxul “recepţie-procesare-desfacere” din cadrul unei firme. În al doilea rând, trasabilitatea este şi externă, când se leagă între ele informaţiile aferente itemului urmărit, în drumul pe care itemul îl parcurge între partenerii de trasabilitate, sau actorii de pe lanţul de distribuţie.

Pentru realizarea practică a trasabilităţii este nevoie de un «limbaj comun» care să asigure continuitatea şi unitatea pe lanţul de distribuţie, dincolo de limitele trasate de sistemele informatice specifice fiecărei firme. Soluţiile de trasabilitate marca Logicode se bazează pe standardele dezvoltate de GS1 (standarde internaţionale şi multi-industrie), fiind rezultatul experienţei şi bunelor practici coagulate la nivel global.

Toţi itemii vizaţi de trasabilitate trebuie să fie identificaţi fie prin etichetare, fie prin marcare. Fiecare item trebuie să poarte un identificator unic, global.

Implementarea unui sistem de trasabilitate trebuie să înceapă cu etapa de planificare şi organizare, care răspunde la întrebările: Cum voi alege, culege, partaja şi stoca informaţiile necesare trasabilităţii? Cum voi gestiona legăturile între input-uri, procese interne şi output-uri?

Apoi urmează etapa de aliniere a informaţiilor de bază, în care fiecare actor trebuie să obţină identificatorul unic global (conform standardelor GS1 corespunzătoare).

În etapa de înregistrare a informaţiilor de trasabilitate se determină cum se alocă, cum se aplică şi cum se captează identificatorii itemilor incluşi în procesul de trasabilitate şi cum se aleg, culeg, partajează şi stochează informaţiile de trasabilitate pe parcursul fluxului fizic. Aceasta este etapa în care se alocă şi se aplică efectiv identificatorii, pe măsura realizării fluxului fizic de procese, şi se captează informaţia conţinută de aceştia.

Aici intervenim noi, prin soluţiile marca Logicode pe care vi le propunem, fie că acestea se bazează pe tehnologia codurilor de bare, fie pe tehnologia prin frecvenţe radio (RFID). Vă oferim soluţia completă şi pe partea de citire/colectare a informaţiilor, de la ieşirea articolelor/itemilor de pe linia de ambalare, până la încărcarea acestora în mijlocul de transport în vederea livrării lor. Suportul fizic pentru citirea şi culegerea datelor înseamnă puncte de acces wireless, controllere RFID, imprimante pentru coduri de bare şi tag-uri RFID, scanere şi terminale pe suporţi ficşi, terminale mobile şi cititoare de coduri de bare şi RFID.