Logicode - Referinte

Vă oferim soluţii care subscriu categoriei Supply Chain Management (SCM). Folosind tehnologia informaţiei dezvoltăm aplicaţii şi soluţii care automatizează procesele şi activităţile companiilor care operează în lanţul de aprovizionare-desfacere (producători de materii prime şi de produse finite, furnizori, transportatori, distribuitori, retaileri, şamd.). Utilitatea acestor soluţii constă în faptul că oferă fiecărei companii implicate acces la cele mai noi şi mai corecte informaţii de trasabilitate care privesc mişcarea bunurilor atât în cadrul proceselor din interiorul companiei, cât şi pe fluxul producţie-distribuţie-vânzare.

Nevoia de integrare a proceselor cheie de business, de la utilizatorul final al unui produs până la furnizorul de materii prime reprezintă esenţa conceptului de Supply Chain Management. Procesele cheie se referă la: managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, managementul cererii, procesarea comenzilor, urmărirea producţiei, desfacerea produselor, managementul retururilor.

Eficienţa de ansamblu a lanţului de distribuţie se traduce într-un circuit al mişcării bunurilor, între momentul producerii lor şi momentul consumului, realizat în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri.


Aplicaţii pe verticale:
Soluţii la cheie:

Transporturi şi logistică


Activităţile de logistică şi transport înseamnă "mutarea" bunurilor în cel mai eficient mod posibil, aşa că productivitatea operaţiunilor devine esenţială. Urmărirea bunurilor în fiecare moment al distribuţiei lor este un aspect foarte important pentru a putea controla costurile, a creşte productivitatea şi a îmbunătăţi gradul de satisfacţie a consumatorilor.

Soluţiile propuse de Logicode vă asistă în urmărirea traseului parcurs de fiecare item pe lanţul de distribuţie şi vă ajută să creşteţi eficienţa operaţiunilor de logistică, economisindu-vă timp şi bani, fie că este vorba de operaţiunile de pick-up (culegerea comenzilor), operaţiunile de la dockul de încărcare şi livrare, vizibilitatea bunurilor aflate în tranzit, sau de operaţiunile din depozit sau din parcul auto. Computerele mobile, sistemele RFID şi scanerele mobile sau fixate pe motostivuitoare culeg şi comunică informaţii în timp real exact acolo unde e nevoie de ele.

Aplicaţiile ADC au un rol important în procesul de livrare, prin aceea că asistă angajaţii în completarea cu rapiditate şi fără erori a comenzilor de livrare. Codurile de bare sunt cele care, prin citire, comunică informaţiile către un PC şi împiedică apariţia erorilor sau a omisiunilor la livrare. Mai mult, aplicaţiile de livrare pot fi conectate la sistemele EDI, pentru a transmite notificări către clienţi cu privire la statusul livrărilor.

Tehnologia GPS oferă companiilor de transport şi logistică funcţionalităţi puternice de comunicaţie şi monitorizare în timp real, astfel ca resursele potrivite să fie alocate în locaţiile potrivite, costurile de inventariere să fie reduse, iar serviciile de customer service îmbunătăţite.

Aplicaţiile implementate în companiile de logistică şi transport vizează cu precădere următoarele procese: recepţie, inventariere, livrare, service în teren, vizibilitate în tranzit şi de-a lungul lanţului de distribuţie.