Logicode - Referinte

Vă oferim soluţii care subscriu categoriei Supply Chain Management (SCM). Folosind tehnologia informaţiei dezvoltăm aplicaţii şi soluţii care automatizează procesele şi activităţile companiilor care operează în lanţul de aprovizionare-desfacere (producători de materii prime şi de produse finite, furnizori, transportatori, distribuitori, retaileri, şamd.). Utilitatea acestor soluţii constă în faptul că oferă fiecărei companii implicate acces la cele mai noi şi mai corecte informaţii de trasabilitate care privesc mişcarea bunurilor atât în cadrul proceselor din interiorul companiei, cât şi pe fluxul producţie-distribuţie-vânzare.

Nevoia de integrare a proceselor cheie de business, de la utilizatorul final al unui produs până la furnizorul de materii prime reprezintă esenţa conceptului de Supply Chain Management. Procesele cheie se referă la: managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, managementul cererii, procesarea comenzilor, urmărirea producţiei, desfacerea produselor, managementul retururilor.

Eficienţa de ansamblu a lanţului de distribuţie se traduce într-un circuit al mişcării bunurilor, între momentul producerii lor şi momentul consumului, realizat în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri.


Aplicaţii pe verticale:
Soluţii la cheie:

Producători de bunuri industriale


Producătorii de bunuri industriale trebuie să facă faţă presiunii constante din partea pieţei, în direcţia reducerii costurilor de producţie şi a încorporării de valoare adăugată mai mare în bunurile produse.

Soluţiile Logicode vă ajută prin simplificarea operaţiunilor şi creşterea gradului de automatizare a proceselor de pe linia de fabricaţie sau linia de asamblare. Veţi putea să urmăriţi eficient traseul pieselor, componentelor şi subansamblelor până în stadiul de produse finite care ajung să fie stocate în depozit. Pe lângă urmărirea bunurilor prin aplicaţii de vizibilitate în tranzit şi automatizarea proceselor din producţie sau din depozit, vă oferim soluţii de interfaţare cu sistemele software de tip WMS, Field Service şi ERP. Soluţiile Logicode vă sprijină în eliminarea erorilor din mediul de lucru industrial, astfel încât să aveţi produsul potrivit în locul potrivit, la momentul potrivit.

Aplicaţiile implementate în companiile producătoare de bunuri industriale vizează cu precădere următoarele procese: etichetare şi Print&Apply, urmărirea producţiei şi controlul calităţii, gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, recepţie, inventar, livrare şi alte operaţiuni în depozit, întreţinere şi service în teren.